Eko ambalaža

Eko ambalaža je ekološki prihvaljivo i moderno pakovanje za Vaš proizvod.
Biorazgradiva i reciklirajuća doprinosi očuvanju životne sredine.