Kese sa banana ručkom i varenom ručkom

Kese sa banana ručkom najveću primjenu nalaze u buticima, knjižarama i apotekama. Izradjuju se u više dimenzija, debljina i boja. Kese sa varenom ručkom imaju ojačanu ručku koja ne ometa dizajn kese. U zavisnosti od zahtjeva kupca mogu biti neštampane ili štampane.
0. IMG_5074
Kesa sa banana ručkom 200x300 / 30mc. ( HDPE )
0. IMG_4828
Kesa sa banana ručkom 250x350 / 30mc. ( HDPE )
0. IMG_5076
Kesa sa banana ručkom 300x400 / 32mc. ( HDPE )
0. IMG_4827
Kesa sa banana ručkom 350x450 / 35mc. ( HDPE )
0. IMG_5078
Kesa sa banana ručkom 400x500 / 40mc. ( HDPE )
0. IMG_5079
Kesa sa banana ručkom 500x600 / 40mc. ( HDPE )
0. IMG_5080
Kesa sa banana ručkom 500x700 / 40mc. ( HDPE )
0. IMG_4844
Kesa sa varenom ručkom 50x60+5 60mc. ( HDPE )
Apotekarska kesa sa banana ručkom ( HDPE ) - sve tri dimenzije
Apotekarska kesa sa banana ručkom ( HDPE )