Podmetači za hranu

Opis proizvoda

*Naziv artikla: Podmetači za hranu
*Materijal: Kunzdruk, offset...
*Komercijalno pakovanje: min. 1.000 komada