Samoljepljive etikete za termalnu štampu

Opis proizvoda

*Naziv artikla: Samoljepljive etikete za termalnu štampu
*Napomena: Ove naljepnice mogu biti blanko ricovane u željeni oblik i na željenu dimenziju, ili predštampane i ricovane. Na predštampanim naljepnicama se u ovoj fazi štampaju samo nepromjenjivi podaci (npr. logo firme, adresa, telefoni), a varjabilni podaci se uštampavaju putem DIRECT-THERMAL ili TERMAL-TRANSFER štampača neposredno u Vašoj proizvodnji ili na prodajnim mjestima (težinski bar kodovi, neto masa, rok trajanja, datum pakovanja, sastav i sl.). Ovakve naljepnice se prilikom proizvodnje ili u prodavnicama direktno apliciraju na artikle.